En timma på lördagen

Vera leker på sitt rum
Oscar plaskar i poolen