Arg fågel

En arg Sandhill Crane gormar åt oss att ta bort hunden... Jaja, jag får väl ta in Hamilton då. Ur vägen, här kommer fridlyst fågel.

(null)