Fåglarna runt knuten

(null)

Bald Eagles och Sandhill Cranes