Lapp från fröken

Vera och två pojkar i klassen hade alla rätt på ordtestet. Duktiga Vera 💗